Комплексен анализ ръководство

автор: Петър Бояджиев, Ваня Хаджийски
заглавие: Комплексен анализ ръководство
Подзаглавие:
година:
ISBN: 954-07-1990-9
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Включени са както чисто упражнителни задачи, целящи усвояването на преподавания материал, така и по-трудни и съдържателни задачи. Разнообразието на включените задачи гарантира доброто усвояване на съответния материал.
Авторите доц. д-р П. Бояджиев и доц. д-р В. Хаджийски са преподаватели във Факултета по математика и информатика на Софийския университет с над тридесетгодишен опит в преподаването на комплексен анализ. П. Бояджиев получава докторска степен в Московския университет (1972), а В. Хаджийски - в Софийския университет (1984). И двамата са специалисти по теория на апроксимациите в комплексна област и имат редица публикации в това направление.