Ибсен във времето

автор: Елизария Рускова, редактор
заглавие: Ибсен във времето
Подзаглавие: Ibsen in the time
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2857-5
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента През 2006 година светът отбеляза стогодишнината от смъртта на Хенрин Ибсен (1828-1906), знаменития норвежки драматург и в истинския смисъл на думата основоположник на модерния театър, чиято културно-историческа роля се осмисля в полето още на литературата, етиката, философията, а наблюдателите на съвременното изкуство не пропускат да изтъкват, че след Уилям Шекспир той е най-често представяният автор на сцената с над сто постановки годишно в петте континента на света. Българската национална култура предоставя богата Ибсенова традиция, в която великият и популярен у нас писател и творчеството му са широко обсъждани, задълбочено изследвани, изучавани в класните стаи или в университетските аудитории, дори митологизирани, а драматургията му, наследила опита на европейския театър и литература от XIX век, се превръща в един от лостовете, които раздвижват професионализиращия се български театър на прехода между XIX и XX век и модернизират неговото битие на културна институция.
Широкият литературен, театрален и общокултурен идеологически контекст, в който присъства Ибсен, и необходимостта от ново вглеждане в интензивния обмен на интелектуални импулси, провокирани от неговите творби, обедини в тристранно партньорство Народния театър „Иван Вазов", Софийския университет „Климент Охридски" и Посолството на Кралство Норвегия у нас за организирането на инициативи, с които и България се вписа по подобаващ и достоен начин в поредицата международни прояви в Норвегия, САЩ, Германия, Австрия, Бангладеш, Китай, Япония и на много други места по света.
Двата най-големи литературни седмичници у нас посветиха страници на Ибсен с преводни и авторски статии, разшириха познанията за него, представяйки го още като поет и художник с отпечатването на непознати за българския читател стихове и акварели.