Неслученият канон

автор: съствител Милена Кирова
заглавие: Неслученият канон
Подзаглавие: Български писателки от Възраждането до Втората световна война
година: 2009
ISBN: 978-954-9757-32-3
Издател: алтера
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Канонът не трябва да бъде един: необходими са ни различни канони или поне различност на явленията, крито намират място в канова. Това е идеята, от която поредицата се ръководи.