Осиновяването в българската културна традиция

автор: Еля Цанева, Анни Кирилова, Ваня Николова
заглавие: Осиновяването в българската културна традиция
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-8458-38-2
Издател: Етнографски институт с музей
цена: 17 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В центъра на изследването е поставето осиновяването, разбирано като комплексно културно явление, към което принадлежат участниците, процедурите, институциите, както и цялостната социално-културна среда, в която то се осъществява. Авторките разбират осиновяването като явление, което лежи в различните нива на културата, които взаимно се влияят и създават неговата етническа специфика и историческа динамика.
Осиновяването е изследвано в историческа перспектива. Този подход авторките оценяват като техен съществен принос. Различното в изследването е в това, че
тук към отделните исторически периоди са поставени равностойни изследователски задачи, а не само такива да допълват и доизясняват някой от периодите като основен.
В изследването са използвани резултати и от други научни дисциплини с отношение към осиновяването.