Електорална география на България

автор: Марин Русев, Павлинка Владимирова
заглавие: Електорална география на България
Подзаглавие: политическа география на българския преход, елеторално поведение и изборни резултати вътрешна геополитика и макроелекторални региони
година: 2010
ISBN: 978-954-92599-1-9
Издател: София
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В книгата се изследват проблеми на електоралната география на България По данни от националните избори през последните 20 години. Разгледани са същност на политическата, поведенческата и електоралната география; политологични и политико-географски особености на избирателната система в България; пространствени особености на електоралното поведение при прехода към либерална демокрация; вътрешни и външни геополитически аспекти на електоралното поведение; географски паспорт и електорален портрет на отделните региони в страната.
Използвани са данни от произведените през 1990-2009 г. избори, публикувани основно от съответните централни избирателни комисии (ЦИК). За съжаление, няма обективни данни (по обясними причини) за силно критикуваните като технология и прозрачност избори за Велико народно събрание, произведени през юни 1990 г., както и за местните избори през 1991 г.
Книгата съдържа не само фактически данни, но и научно обосновани анализи на електоралната динамика и геополитическите аспекти на електоралното поведение у нас през посочения период. Тя ще бъде полезна за учени и студенти, за всички, които се интересуват от съвременната геополитическа история на България.
Към текста могат да се отправят редица бележки от общ и технически характер. Например непълно и с недостатъчна прецизност са представени различните изборни системи, включително двойно-пропорционалната, прилагана у нас за превръщане на подадените гласове в брой мандати за регионалните партийни листи. Липсват и позовавания на някои български публикации, посветени на същата и аналогични теми.
Смятам, че книгата е социално значима и сполучливо допълва други разработки на български автори.