Българо-арабските отношения

автор: Киряк Цонев
заглавие: Българо-арабските отношения
Подзаглавие: факти и анализи
година: 1999
ISBN: 954-9536-09-2
Издател: Парадигма
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Настоящата разработка е плод на лични разсъждения, мнения и тези на автора. Независимо от личните си становища, в ежедневната си дипломатическа работа той изхожда от своя принцип, че професионалният дипломат е адвокат от изключително висока категория - той е адвокат на своята държава в международен план. В качеството си на такъв той е длъжен да защитава тази своя държава, представена от конкретното й държавно ръководство, независимо от политическата му ориентация, независимо дали споделя напълно неговата политическа ориентация, и да провежда в живота неговата официална политика. В това се изразява и неговия професионализъм и сходството с професията на адвоката, задължен според изискванията на закона да защитава всеки, който потърси помощта му.
Следването на задъжителната официална политическа линия не изключва дипломатът да има свое мнение особено по въпросите на външната политика и да го изразява в съответствие с демократичните принципи, с единствената цел да коригира възможни пропуски и грешки. Освен това той е длъжен по всички възможни и допустими от закона начини да предаде своя опит и знания на онези, които идват след него.