Studii romani

автор: Елена Марушиакова, Веселин Попов
заглавие: Studii romani
Подзаглавие: Избрано
година: 2007
ISBN: 978-954-326-064-5
Издател: Парадигма
цена: 22 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В основата на този подход стои обстоятелството, че през 2005 г. към Етнографския институт с музей при Българската академия на науките бе създадена Специализираната библиотека с архив Студии Романи, съдържаща разнообразна научна, приложна и художествена литература, посветена на циганите (или както се смята за политически коректно да се казва напоследък, на "ромите"), както и циганска/ромска периодика. Като нейни основатели без излишна скромност може да кажем, че това е един от най-добрите подобни специализирани библиотечни центрове в света. По този начин докторантите към Етнографския институт с музей при Българскаата академия на науките, както и всички интересуващи се от темата, могат да ползват необходимата им литература и без наличието на учебно помагало, включващо текстове, които вече са достъпни и в България.