Речник по реторика

автор: Мариета Ботева
заглавие: Речник по реторика
Подзаглавие: 150 аргумента на оратора
година: 2008
ISBN: 978-954-326-066-9
Издател: Парадигма
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Обяснителните бележки са придружени с примери от известни оратори. Речникът е предназначен за политици, юристи, журналисти, политолози, специалисти по пиар и за всеки гражданин, който се стреми да бъде добър оратор.