"Тук живеем, тукашен хляб ядем"

автор: Светлана Антова
заглавие: "Тук живеем, тукашен хляб ядем"
Подзаглавие: Етнокултурна идентичност на българите в Словакия
година: 2007
ISBN: 978-954-326-069-0
Издател: Парадигма
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента ВМЕСТО ПРЕДГОВОР
Тази книга вече е част от историята на българската общност в Словакия. С много малко изменения текстът представлява моята дисертация с резултатите от изследване, което проведох в годините от 2000 до 2003 г. и преди това - през 1997-1998 г. От тогава до днес много неща се промениха, а аз реших на този етап да сложа точка точно на това изследване. Защото то представлява една „снимка" на онзи етап, в който провеждах интервютата и наблюденията си. Защото сега ако започна ново изследване нещата ще са различни. Бих искала да предоставя този текст на теб,
Уважаеми Читателю,
с наблюденията и размислите в него, които направих във времето, когато „се учех" да бъда етнолог. Затова, ако можех, на гърба на тази „снимка" бих написала следното посвещение:
На всички Вас, българи от Словакия, мои събеседници, които ми разказахте историите си, направихте ме съпричастна на вашето всекидневие, отворихте сърцата си за мен и спечелихте моето завинаги!
Авторката