Добри дял.Църквата, селото, кооперацията

автор: Иван Милев
заглавие: Добри дял.Църквата, селото, кооперацията
Подзаглавие:
година: 2023
ISBN: 978-954-326-515-2
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Информацията,съдържаща се в книгата, представлява част от детайлната мозайка на живота в цяла България от онези времена. Тук е описан битът на обикновените хора, говори се за събития, които не са влезли и може би никога няма да
влязат в учебниците по история
, но са пречупени през призмата на личните
преживявания на човек, който изцяло е посветил живота
, силите и уменията
си на просперитета на родното си село Добри дял
. Книгата "Добри Дял -
църквата, селото, кооперацията" представлява и своеобразна хроника на
развитието на важни институции за селото - църква, община
, земеделска
кооперация