Кратък курс по логика

автор: Венцеслав Кулов
заглавие: Кратък курс по логика
Подзаглавие:
година: 2021
ISBN: 978-954-326-459-9
Издател: Парадигма
цена: 22 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента формат: 140/210 мм
обем: 426 страници
корици: меки

Венцеслав Кулов
е доктор на философските науки (2012) и професор по философия (2013). Научните му интереси са в областта на метафилософията, логиката и методологията на науката.
По-важните книги, които е написал, са „Понятия за философия“ (2009), „Философията като проблем в българската книжнина на ХХ век“ (2013) и „Лекции по философия“ (второ допълнено и преработено издание) (2014).
Автор е на множество студии и статии, част от които са посветени на възгледите на известни световни и български философи (Бъртранд Ръсел, Карл Попър, Димитър Михалчев и д-р Кръстьо Кръстев).
Венцеслав Кулов е член на редколегията на списание „Български философски преглед“. Той е член-основател на „Българско философско общество“ (2012) и на Института за българска философска култура (2014).