Сборник с решени задачи по висша математика

автор: Цоньо Екимов
заглавие: Сборник с решени задачи по висша математика
Подзаглавие:
година: 2005
ISBN: 954-326-017-6
Издател: Парадигма
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В началото на всеки параграф са изложени нужните определения и теоретични постановки, което прави сборника методично ръководство за решаване на задачи.
Включени са 34 фигури, които спомагат за по-лекото възприемане на материала.
Съществената част от задачите са решени подробно. Една малка част са снабдени с упътване и отговор. Ако една задача има само отговор, то в предходните задачи се съдържа методът за нейното решаване.
Сборникът е плод на дългогодишния опит, който авторът има при работата си със студенти от различни висши учебни заведения.