Информационни аспекти на финансирането на системата за националната сигурност

автор: Илия Ценов
заглавие: Информационни аспекти на финансирането на системата за националната сигурност
Подзаглавие:
година: 2020
ISBN: 978-954-326-429-2
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента „…Предложената монография "Информационни аспекти на финансирането на системата за националната сигурност" показва убедително, че авторът притежава необходимата висока компетентност, методологическа и методическа подготовка, както и изключително богат и ценен практически опит, което ще провокира интереса на много специалисти, свързани със системата за национална сигурност и отбрана на Република България и тяхното финансиране. Това дава основание да се направи извод, че е представен един творчески разработен, теоретично издържан и прагматично поднесен труд, който почива както върху научните търсения на неговия автор, така и върху многогодишния му опит в областта на финансиране на отбраната…“
проф. д-р инж. Евгени Манев

 „…Монографията е сполучлив опит да се постави акцент върху функционирането на информацията в системата за финансиране на въоръжените сили. Тя показва реалната ситуация и разкрива назрялата необходимост от целесъобразно разходване на отделяните от бюджета средства. Така авторът дава своя принос за едно задълбочено проучване и сериозен анализ на ресурсите за сигурност, когато се очакват мащабни мероприятия по военнотехническото осигуряване на видовете въоръжени сили. Предлаганият от Илия Ценов нов модел за финансиране се базира на достиженията на икономическата наука и развитието на информационните технологии.
Детайлно са анализирани организацията на бюджетния процес и ролята на финансовия мениджмънт за осъществяването на отбранително-мобилизационните дейности, съгласно изискванията на НАТО и Общоевропейската отбрана. От особено значение е прилагането на предлаганата от автора формула за осъществяване на реформите за постигането на максимална ефективност при усвояването на финансовия ресурс за качествена промяна на оперативните способности на въоръжените сили...“
проф. д.ик.н. Георги Петков


Илия Ценов е роден на 9 юли 1963 г. в Силистра. Бакалавър по военно дело и магистър по педагогика от Общовойсковия факултет на НВУ „Васил Левски” – Велико Търново (1985); магистър по икономика (специалност „Финанси”) от УНСС (1994) и доктор по обществени комуникации и информационни науки от УниБИТ (2019). В Българската армия е от 1981 г. като служи в различни поделения до 2003 г., когато напуска редовете и` със звание „подполковник“. От 2004 г. до настоящия момент работи като цивилен служител отново в сферата на армията, както и в гражданския сектор като финансов специалист. Хоноруван преподавател в катедра „Политически науки и национална сигурност“ на Факултета по икономически и социални науки в ПУ „Паисий Хилендарски“ (2020). Автор е на редица публикации в научни издания.