Рицарите йоанити, кръстоносните походи и Балканите (XI–XIII в.)

автор: Владислав Иванов
заглавие: Рицарите йоанити, кръстоносните походи и Балканите (XI–XIII в.)
Подзаглавие:
година: 2020
ISBN: 978-954-326-426-1
Издател: Парадигма
цена: 28 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Настоящият труд е посветен на историята на ордена на хоспиталиерите на св. Йоан Йерусалимски и нейните връзки с кръстоносното движение и политическата история на Източното Средиземноморие и Балканите в периода XI–XIII в. Хронологичните рамки на изследването обхващат периода от появата на първите хоспиталиери до прогонването на ордена от териториите на Сирия и Палестина през 1291 г. Избраните времеви граници приблизително съвпадат с т.нар. „епоха на кръстоносните походи“ – периодът между 1096 и 1270 г., в който се провеждат осемте кръстоносни похода, смятани за „класически“ от традиционната медиевистика. В наши дни да се говори за „епоха на кръстоносните походи“ в световната история вече изглежда твърде пресилено, тъй като знаем, че през XI–XIII в. по-голямата част от човешките общности, населяващи нашата планета, дори не са чували за кръстоносците. Въпреки това и днес едва ли би се намерил някой, който да не признае, че кръстоносните походи изиграват изключително важна роля в историята на Стария свят – Европа, Азия на запад от планинските вериги на Алтай и Хималаите, и африканските земи на север от Сахара.

Формат: 165/235 мм
Обем: 504 страници