Култура на пътуването в Европейския югоизток

автор: Съставител Антоанета Балчева
заглавие: Култура на пътуването в Европейския югоизток
Подзаглавие:
година: 2020
ISBN: 978-619-7179-13-2
Издател: Институт за балканистика
цена: 28 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента