Киносценарият - написване и пренаписване (теория и практика)

автор: Светла Христова
заглавие: Киносценарият - написване и пренаписване (теория и практика)
Подзаглавие:
година: 2020
ISBN: 978-619-233-113-9
Издател: НБУ
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Тази книга представя теоретично и популяризира доказани в практиката стандарти и изисквания за преподаване в областта на киносценаристиката. Тя проследява етапите, през които минава всеки сценарист в работата си. Целта ѝ е не просто усвояването на обем от знания, а в много по-голяма степен тяхното практикуване, благодарение на което ще придобиете сценарийни умения, адекватни на уменията на колегите ви по света. Книгата ще ви помогне да осъзнаете и усвоите кино езика на идеите, които имате, ще ви покаже авторските задачи в създаването на първия вариант(редакция) на сценария, както и втората, по-отговорна и сложна част от писането на сценария – пренаписването, за което у нас изобщо не е писано.