Литературното образование в гражданска перспектива (VIII - XII клас)

автор: Огняна Георгиева-Тенева
заглавие: Литературното образование в гражданска перспектива (VIII - XII клас)
Подзаглавие:
година: 2020
ISBN: 978-619-233-1054
Издател: НБУ
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Книгата е първото обхватно изследване на възможността чрез литературното образование да се постигнат граждански компетентности. Тя представя теоретичен и практически опит за формиране на знания, умения и ценности в полето на гражданствеността. Главен предмет на вниманието са критическото мислене, разбиращото четене, самостоятелното интерпретиране на художествен текст, аргументативното писане и говорене, работата в екип при изпълнение на литературен проект с гражданско съдържание. Поставен е акцент върху активните методи на обучение и принципа за образователно взаимодействие, осмисляно като корелат на гражданското взаимодействие в извънучилищната социална действителност. С грижа за преживяване на пълноценно естетическо удоволствие е предложен специален модул за изучаване на литературни произведения с граждански послания.