Медалиерното изкуство в България от Освобождението до наши дни

автор: Ирина Колбасова
заглавие: Медалиерното изкуство в България от Освобождението до наши дни
Подзаглавие:
година: 2020
ISBN: 978-619-233-1108
Издател: НБУ
цена: 30 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  „Медалиерното изкуство в България от Освобождението до наши дни“ е докторска дисертация на Ирина Колбасова към департамент „Изкуствознание и теория на културата“ на Нов български университет. Предговор и научен редактор доц. д-р Ружа Маринска, редактор Росица Гичева-Меймари.