Преводът и неговите предизвикателства

автор: Елена Крейчова
заглавие: Преводът и неговите предизвикателства
Подзаглавие:
година: 2020
ISBN: 978-954-326-414-8
Издател: Парадигма
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата отразява опита на авторката  както като преподавател по български език в Масариковия университет в гр. Бърно, Чехия, където подготвя своите студенти и за попрището на професионалния преводач, така и от опита и като съдебен преводач с лиценз от Министерството на правосъдието в Чехия.

Преводът според нея е едно интелектуално предизвикателство - той дава поле за изява не само на езиковите умения и компетенции по чуждия език, но подлага на изпитание и познаването на родния език, поставя високи изисквания както към общата култура на преводача, така и към специализираните му познания и работата с информация в много сфери на целия ни живот.