Преводът и неговите предизвикателства

автор: Елена Крейчова
заглавие: Преводът и неговите предизвикателства
Подзаглавие:
година: 2020
ISBN: 978-954-326-414-8
Издател: Парадигма
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Настоящата книга е насочена главно към специализирания превод, като представя отделни аспекти на професията преводач. Без да претендира за изчерпателност по която и да е тема, книгата представя много аспекти на съвременния преводачески труд - както в реалната практика, така и в процеса на подготовка за успех в конкурентна комерсиална среда. Също така тя предоставя теми за обсъждане - както сред професионалисти, така и сред всички, които се интересуват от преводаческата дейност.