Държавата от древността до модерната епоха

автор: Костадин Паев
заглавие: Държавата от древността до модерната епоха
Подзаглавие: Въпроси на теорията и историята
година: 2020
ISBN: 978-954-326-398-1
Издател: Парадигма
цена: 17 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента

 В нея се разглеждат както класическите, така и модерните теории за появата на държавата, а също и историческата типология и развитието на държавата във времето. На практика, книгата проследява историята на институцията "държава" от Древността до Модерната епоха.