Мултикултурализмът и границите на толерантността

автор: Лъчезар Антонов
заглавие: Мултикултурализмът и границите на толерантността
Подзаглавие:
година: 2020
ISBN: 978-954-326-374-5
Издател: Парадигма
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Формат: 60/84/16
Печатни коли: 10,25
Корица: мека
Страници: 158
Печат „Булгед“