Историческа памет и образи на миналото (По примери от България, Унгария, Полша и Литва)

автор: Венета Янкова
заглавие: Историческа памет и образи на миналото (По примери от България, Унгария, Полша и Литва)
Подзаглавие:
година: 2019
ISBN: 978-954-326-393-6
Издател: Парадигма
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  За пръв път в българската наука миналото на проучваните общности се разглежда с помощта на историко-антропологически подходи като социална памет, като връзка между структури и процеси, преживявания и действия, като интерпретации и реинтерпретации.