Историческото образование и предизвикателствата през XXI в.

автор: съставител Виолета Стойчева
заглавие: Историческото образование и предизвикателствата през XXI в.
Подзаглавие:
година:
ISBN: 978-619-90758-0-7
Издател: Фондация ''Проф. Румяна Кушева''
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Авторите са преподаватели от Русия и България и този съвместен проект обобщава опита им като педагози.