Книжовността на Българското възраждане

автор: Ани Гергова
заглавие: Книжовността на Българското възраждане
Подзаглавие:
година: 2018
ISBN: 978-954-07-4378-3
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 30 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Структурата на цялостното изложение следва хронологията, в която се разгръща възрожденската книжнина. Съдържанието позволява книгата да се чете не само последователно-изчерпателно, а и изборно – по определена в заглавията тема или за точно определена личност.