Педагогика

автор: Колектив
заглавие: Педагогика
Подзаглавие:
година: 2018
ISBN: 978-954-07-4328-8
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  В учебника се съдържа информация за преподаването и ученето в процеса на обучение, за възпитанието и развитието на децата в образователна и семейна среда. Той може да представлява интерес не само за студенти, обучаващи се за получаване на учителска правоспособност, но и за практикуващи учители, родители – за всеки, ангажи­ран с обучение, възпитание и образование.