Автобиографията, мемоарите и други жанрове

автор: Паулина Стойчева
заглавие: Автобиографията, мемоарите и други жанрове
Подзаглавие:
година: 2018
ISBN: 978-954-07-4424-7
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Паулина Стойчева е преподавател в Катедрата по българска литература на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните й интереси са в областта на жанрологията, наратологията, титрологията, междутекстовите връзки, историята на литературата.