Оръжията и човекът

автор: Бърнард Шоу
заглавие: Оръжията и човекът
Подзаглавие:
година: 2018
ISBN: 978-954-07-4492-6
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Сюжетът на пиесата е свързан с българската история. Повече непозната, тя има интересна рецептивна съдба в България. Предизвикала е възражения, полемики, разпалвала е честолюбия. Нейният автор е обвиняван в тенденциозно отношение към България и българите. Така или иначе тази пиеса има значимо място в творчеството на великия драматург. Тя е знак за историята на предразсъдъците, за драмите на себепознанието и за трудния път на европейските народи едни към други. Не на последно място пиесата ни показва колко значим за колективната идентичност е погледът на Другия.