Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

автор: Анета Атанасова
заглавие: Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър
Подзаглавие:
година: 2018
ISBN: 978-954-07-4444-5
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Д-р Атанасова компетентно интерпретира и интегрира в хармонична смислова цялост извънредно широк кръг от теоретични, диагностични, методични, терапевтични и чисто практически аспекти.