ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ. Сборник в чест на професор Петър Делев

автор: Колектив
заглавие: ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ. Сборник в чест на професор Петър Делев
Подзаглавие:
година: 2017
ISBN: 978-954-074-309-7
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 45 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Широкият спектър на научните занимания на професор Петър Делев, обективният подход към извора и историята, вътрешното благородство и добронамереност, с които професор Делев винаги е впечатлявал, са поводът да се отбележи богатата му академична кариера с том в негова чест.