Мрежи и институции в ранномодерна Европа

автор: Вихрен Бузов - съст.
заглавие: Мрежи и институции в ранномодерна Европа
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-427-889-2
Издател: Абагар
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Представяме на читателя третата книга с изследвания върху развитието на европейските институции на знанието в началото на Новото време (XV - XVII век), осъществени със средствата на философията, историята на науката и образованието, социологията, културологията и наукознанието. В тази велика епоха на социални промени влиянието на хуманизма и новата социална динамика върху късносредновековните университети и академии, школи, научни и книжовни общества, довежда до един нов синтез, от който се раждат духовните основи на проекта за модерна Европа.