Ранномодерна Европа: университети, наука, хуманизъм

автор: Вихрен Бузов - съст.
заглавие: Ранномодерна Европа: университети, наука, хуманизъм
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-427-835-9
Издател: Абагар
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Развитието на европейските институции на знанието в началото на Новото време (ХV - XVII век) е обект на изследвания в тази книга със средствата на историята на науката и образованието, социологията и наукознанието, историята на философията. В тази епоха влиянието на хуманизма върху късно средновековните университети, школи, академии, научни и литературни общества, довежда до един нов синтез, от който се ражда проектът за модерна Европа.