Емилиян Станев

автор: Владимир Донев
заглавие: Емилиян Станев
Подзаглавие: Примамливите блясъци в прочита
година: 2010
ISBN: 978-954-280-663-9
Издател: Сиела
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Интерпретацията се основава върху документални свидетелства за авторовите предпочитания при общуването с чуждите писатели. Разгледани са чертите на жанра „антифашистка проза" в новелата "В тиха вечер" и спецификата на политическия роман чрез съпоставка на образци като "Хоро" на Антон Страшимиров и "Иван Кондарев" на Емилиян Станев. Откроени са образно-семантичните ядра, които се превръщат в генериращи матрици при автотекстуалното изграждане на цялостното творчество на писателя.