Миграции на хора и идеи в България и Унгария (ХІХ – XXI век)/ Emberek és eszmék migrációja Bulgáriában és Magyarországon (19–21. század)/ Migrations of People and Ideas in Bulgaria and Hungary, 19th–21st Centuries

автор: Пенка Пейковска, Габор Деметер - съставителство
заглавие: Миграции на хора и идеи в България и Унгария (ХІХ – XXI век)/ Emberek és eszmék migrációja Bulgáriában és Magyarországon (19–21. század)/ Migrations of People and Ideas in Bulgaria and Hungary, 19th–21st Centuries
Подзаглавие:
година: 2018
ISBN: 978-954-326-369-1
Издател: Парадигма
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Поради събитията от последните години миграцията се превърна в ключов въпрос, въпреки че тя винаги е имала решаващо влияние върху историята на човечеството (достатъчно е да споменем фазата ѝ, свързана с етногенезиса на съвременните народи през Ранното средновековие, по време на Великото преселение на народите). Характерът на днешната миграция обаче е друг – не защото предпочитат да я свържат с изменението на климата (което не е уникално), не и защото става дума за допира на народи с отличаващи се култури (живеещи от различни страни на Хънтингтъновите „гранични линни“) (в това отношение част от завоевателните войни, например османското нашествие, предизвикват подобна миграция), а по-скоро поради подхода и третирането на нерешените ѝ проблеми, към които се подхожда от схващането за хуманистична Европа и от гледна точка на човешките ресурси на едно демографски застаряващо благоденстващо общество.
 
Книгата се издава с финансовата подкрепа на Програма Publishing Hungary при Министерството на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария и Унгарския културен институт при Посолството на Унгария в София.