De profundis, или при основанията на литературата

автор: Я. Радева, Кр. Йорданова, М. Огойска, Алб. Раленкова - съст.
заглавие: De profundis, или при основанията на литературата
Подзаглавие: Юбилеен сборник в чест на Емилия Дворянова
година: 2018
ISBN: 978-954-326-363-9
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Настоящият сборник "De profundis, или при основанията на литературата" включва нови и публикувани по-рано тестове от  литературоведи, музиковеди, философи, социолози, изкуствоведи и преводачи от България и чужбина, които познават писателката и творческите ѝ превъплъщения чрез мощта на нейната фраза, чрез музиката, епифанията и философията, който са неделима част от писането ѝ. Чрез този сборник те и биха желали да споделят своята гледна точка за романите ѝ или за общуването си с нея.