Де Домие-Смит и творческото мислене

автор: Катя Стойчева
заглавие: Де Домие-Смит и творческото мислене
Подзаглавие: Психологическо изследване на творческото мислене в разказа „Синият период на де Домие-Смит“
година: 2018
ISBN: 978-954-326-348-6
Издател: Парадигма
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Книгата на Катя Стойчева чрез литературно-психологическото изследване на разказа „Синият период на де Домие-Смит“ на Дж. Селинджър, позовавайки се на методологията на П. Торанс за творческото мислене, предлага упражнения и задачи за творческо писане.