П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит

автор: Съст: Бойко Пенчев, Сирма Данова, Надежда Стоянова, Кристина Йор
заглавие: П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит
Подзаглавие:
година: 2018
ISBN: 978-954-326-339-4
Издател: Парадигма
цена: 17 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Сборникът цели да ориентира читателите в отношението на Пенчо Славейков, д-р Кръстев и Стоян Михайловски към политическата сфера (критиката на Пенчо Славейков, публицистиката на д-р Кръстев, сатирата и трудовете по „метаполитика” на Ст. Михайловски). Тук са обединени усилията на авторитетни изследователи на тримата класици, на солидни компаративисти, както и на най-новите литературни историци. Трите кита на сборника са литературата, политиката и теологията. Това издание се основава на надеждата, че съдържа потенциал за една критическа история на настоящето.