Темпорално-цикличен жанр в Ади Грантх

автор: Александър Елизарьев
заглавие: Темпорално-цикличен жанр в Ади Грантх
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-954-07-4130-7
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Целта на изследването е след комплексно проучване на подбраните произведения и разглеждането им на различни нива те да се обединят в една група, въз основа на която да се изведе "темпорално-цикличния жанр" в Ади Грантх и да се обоснове неговата функционална значимост; да се потвърди важността му като продуктивен модел за религиозно-идеологическа проповед и за разпространение на идеите на сикхските гуру и да се осмисли в контекста на други жанрове в Ади Грантх, както и на сходни жанрове във фолклорната традиция и в аналогичната религиозна литература от същия период.