Българите, църковното строителство и религиозната литература (30 - 40-те години на XIX век)

автор: Надя Манолова-Николова
заглавие: Българите, църковното строителство и религиозната литература (30 - 40-те години на XIX век)
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-954-07-4175-8
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Предлаганата книга разширява и проблематизира съществуващите познания и представи за ролята на Църквата в духовния живот на местните български общества през 30-те и 40-те години на XIX век в Османската империя, Предназначена е за студенти историци, етнолози, културолози, както и за всички читатели, които се интересуват от значимостта на християнството в българското обновление през първата половина на XIX век.