Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество: Част 1

автор: Ели Попова
заглавие: Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество: Част 1
Подзаглавие: Проучвания 2012 - 2015
година: 2016
ISBN: 978-954-07-4177-2
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Обхванати са всички аспекти на кариерното развитие в библиотеката, а анализите на получените резултати са богато онагледени в таблици и фигури.