Климатология

автор: Георги Рачев
заглавие: Климатология
Подзаглавие: въпроси и отговори
година: 2018
ISBN: 978-954-326-338-7
Издател: Парадигма
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
Тази книга има за цел не толкова да отговори на една част от въпросите и проблемите, засягащи всички хора, колкото да породи интерес към сложните причинно-следствени връзки в системата човек-общество-природа. Съдържанието на книгата, която по своя характер няма претенциите за справочник, а се стреми последователно да разкрива предмета и задачите на климатологията, е построено под формата на въпроси и отговори. За нормалния обем на една книга са подбрани онези въпроси, чрез които се разкриват част от проблемите на съвременния свят, стоящи пред занимаващите се с климата учени.