Археометрия

автор: Ивелин Кулев
заглавие: Археометрия
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-07-2914-5
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 48 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 В книгата са изложени цялостно и последователно физичните основи на химичните и физичните методи, прилагани в археометричните изследвания, за определяне възрастта на археологическите находки, начина на тяхното изработване и мястото на произход на суровините. Тази книга може да даде идеи за нови изследвания, тъй като археометрията се развива на границата на археологията и историята, от една страна, и физиката, химията, геологията и биологията - от друга. Същевременно тя "хвърля мост" между двата различни стила на мислене на специалистите - от природните и хуманитарните науки, и би се превърнала в интересно четиво както за археолози, така и за химици, физици, геолози или биолози.