Медицинска онкология (Том I)

автор: Константа В. Тимчева – съставител
заглавие: Медицинска онкология (Том I)
Подзаглавие: обща част
година: 2018
ISBN: 978-954-326-334-9
Издател: Парадигма
цена: 32 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Непрекъснато нарастващата онкологична заболяемост изисква все по-широко популяризиране на научните постижения. Двата тома „Медицинска онкология” включват споделения опит на лекари – онколози и химиотерапевти, умело съчетаващи теоретичните знания с практическото им приложение. Учебникът включва цветни изображения и таблици, които онагледяват и систематизират възприемането на разглежданата проблематика.

Вторият том на учебника „Медицинска онкология” представлява специална част, в която се разглeждат молекулярно-генетични изследвания в онкологията, видовете злокачествени заболявания и системното лекарствено лечение на детски злокачествени тумори.