Чешки приноси в културно-историческото наследство на България 1878 – 1940

автор: Валентина Върбанова
заглавие: Чешки приноси в културно-историческото наследство на България 1878 – 1940
Подзаглавие:
година: 2018
ISBN: 978-954-326-337-0
Издател: Парадигма
цена: 28 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Авторката доц. д-р арх. Валентина Върбанова се е заела с благородната задача да създаде истинска енциклопедия за многобройните творци и учители с чешки и словашки произход, които са положили основите на европейската култура в току-що освободената България и са я превели през вихрите на историческите събития между Първата и Втората световна война. С благоговение установявам колко многобройни са тези апостоли на културата във всички области на творчеството – архитектура и градоустройство, музейно дело, археология, изобразително изкуство, приложни изкуства и занаяти. Освен големите и известни имена, като Константин Иречек, Иван Мърквичка, Ярослав Вешин, в книгата са издирени и подредени имената на чудесни мебелни специалисти, като Йозеф Вондрак, Франц Немечек, Иван Бруха, Ото Поспишил и др. 
Проф. д-р Регина Райчева, архитект