Всичко да става за поука

автор: Тодор Шопов, Екатерина Софрониева
заглавие: Всичко да става за поука
Подзаглавие: Проучване на факторите, влияещи на успешното учене на втори език
година: 2018
ISBN: 978-954-07-4366-0
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Целта е да се открият факти, които да са условия за повишаване на ефективността и ефикасността на педагогическото въздействие. Проучването е емпирично. Методологията е изградена на основата на частична репликация чрез емик-подход.