Руски щрихи към източния въпрос (1894-1904)

автор: Нина Дюлгерова
заглавие: Руски щрихи към източния въпрос (1894-1904)
Подзаглавие: Амбиции и планове на имперската дипломация
година: 1999
ISBN: 954-9536-16-5
Издател: Парадигма
цена: 8 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Независимо от различните в професионален аспект, емоционално обвързване и степен на безпристрастност проучвания, единодушно е мнението за съществената роля на Петербург в обществено-политическата и дипломатическа история на Европа. Неоспоримо е и възловото място, което заема Русия в процесите, протичащи на Балканите и в Османската империя.