Привързаност и личностна патология

автор: Даниел Петров
заглавие: Привързаност и личностна патология
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-954-07-4168-0
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Книгата е полезен наръчник на студенти, изследователи и практикуващи в областта на личностното развитие, социалната и клиничната психология, както и за всички, които се интересуват от междуличностните измерения на психичното здраве.