Климатичен атлас на България/ Climate atlas of Bulgaria

автор: Тодор Ц. Тодоров/ Todor Ts. Todorov
заглавие: Климатичен атлас на България/ Climate atlas of Bulgaria
Подзаглавие:
година: 2017
ISBN: 978-954-326-323-3
Издател: Парадигма
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Резултатите в атласа са представени като карти, т.е с географски координати. Те включват приземните полета на основните метеорологични елементи и са показани на 74 фигури и 77 карти. Изданието е предназначено за специалисти в областта на климата на България.