Богомилската алтернатива / The Bogomil Alternative

автор: Веселина Вачкова / Vesselina Vachkova
заглавие: Богомилската алтернатива / The Bogomil Alternative
Подзаглавие:
година: 2017
ISBN: 978-954-378-151-5
Издател: Тангра ТанНакРа
цена: 60 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Книгата представя богомилството като жива култура, която се е развила на Балканския полуостров дълго преди окончателното му усвояване от българите, но пренесена точно от тях в мащаби, надхвърлящи Европа. 
Веселина Вачкова отново „разчупва” канони и утвърдени академични, а и не академични, схващания за явления и събития от българската история.