Poiesis: Класически и съвременни опити по теория на старогръцката литература

автор: Николай Гочев
заглавие: Poiesis: Класически и съвременни опити по теория на старогръцката литература
Подзаглавие: Аристотел и Хeгел
година: 2004
ISBN: 954-8478-59-5
Издател: Сонм
цена: 8 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  ПРЕДГОВОР

Заглавието на една книга обикновено не е достатъчно, за да се разбере добре целта, която е преследвал авторът. Заглавията имат своя собствена поетика, която търси компромис между привлекателността и точността. Затова Платоновите диалози, озаглавени по името на един от участниците, са достигнали до нас и с второ заглавие: примерно, „Федон, или за душата“. Понякога тази трудност иронизира сама себе си - както при Фихте, който озаглавява едно от съчиненията си „Ясно като слънце съобщение до широката публика за истинната същност на най-новата философия. Опит да принудим читателя да разбере“.1
Същинската цел на тази книга е да покаже как се говори за античната гръцка литература у нас и кои са причините да се говори именно по този начин. Очевидно става дума за опит на автора да обоснове собствения си подход към темата. Това не би ми се струвало необходимо, ако университетът, където работя, не беше узаконил преподаването на дисциплина с такова име. Когато въвеждаме название, ние известяваме за появата на нещо, а то на свой ред се стреми да оправдае названието си - и това е едно от обясненията на старото твърдение, че нещата се творят със слово.
Тези „опити“, които представям, образуват история. Не съм си поставял задачата да съставя „изчерпателна и обективна“ история на теоретизирането върху старогръцките текстове. Същевременно съм се придържал към предположението, че моята концепция за тези неща не е оригинална и не се е оформила случайно. Основите на изложенията ми върху старогръцката литература са резултат от една традиция. В нея участват преподаватели и мислители, чието влияние има различен мащаб: но съм сигурен, че всички те са допринесли много за появата на онова, което класическите филолози, литературоведите и философите днес и у нас предлагат на своята аудитория.
 
София
 
8 февруари 2002
1 „Sonnenklarer Bericht an das groBere Publikum iiber das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie; ein Versuch, den Leser zum Verstehen zu zwingen“ (Berlin 1801).