12 клинични случая от реанимационната практика

автор: Маргарита Атанасова, Дочка Цонева
заглавие: 12 клинични случая от реанимационната практика
Подзаглавие: клинични и теоретични разсъждения
година: 2016
ISBN: 978-954-326-280-9
Издател: Парадигма
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата е предназначена за лекари от различни специалности – анестезиолози, хирурзи, кардиолози, интернисти, както и лекари-специализанти и студенти по медицина, интересуващи се от проблемите на интензивната медицина.